A+ A A-

Еконт калкулатор

Speedy Цени

motion

motion

ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ
 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 257
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, приет от ХLI Народно събрание на 3 септември 2010 г.
Издаден в София на 14 септември 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова

Със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) от 17.09.2010г. се задължават всички нови собственици на газови оръжия и въздушни оръжия над 24 джаула да уведомят съответното РПУ по местоживене в 14 дневен срок. Това означава уведомителен режим - просто да знаят, че сте си купили съответното газово оръжие.

 

0888 355 009
0876 102 089
Адрес: гр. София ул. ”Цар Самуил” № 93
Работно време:
Понеделник - Петък: 10:00 - 19:00 

Моля, телефонирайте, преди вашето посещение, за да бъдете сигурни за наличността на продукта, който Ви интересува!           

© ARMS-BG.com

 

Регистрация

User Registration