Marocchi armi Italy

silver5908

Marocchi armi е италиянски производител на висококачествени и изключително надеждни оръжия. Компанията е създадена през 1922г.